0

Hatahon Siholhin - Sofeni Girsang

 • Horas Simalungun
 • Lirik Lagu Simalungun

  Hatahon Siholhin - Sofeni Girsang

  Bani lungunni borngin in hundul ma au
  Hutatap bulan janah margitar mandoding au
  Sihol namin ale botou ham ilambungku
  Riap tartawa riap mandoding hita nadua
  Roh ma ham botou, pasombuh ham ma sihol hin
  Ham haholongan ija do ham sonari on
  O bulan hatahon ma, o logou hiapkon ma
  Hatahon siholhin bai botou ai
  O bulan hatahon ma, o logou hiapkon ma
  Hatahon siholhin bai botou ai

  Age ija pe ham botou, sai tong hudingat
  Ge bai langkahku ge horjaku sai dong do ham
  Pitah bamu do da botou pangarapanhu
  Seng dong na legan bai uhurhu pitah bamu
  Roh ma ham botou pasombuh ham ma siholhin

  Ham haholongan ija do ham sonari on

  O bulan hatahonma, o logou hiapkon ma
  Hatahon siholhin bai botou ai
  O bulan hatahonma, o logou hiapkon ma
  Hatahon siholhin bai botou ai

  O bulan hatahonma, o logou hiapkon ma
  Hatahon siholhin bai botou ai
  O bulan hatahonma, o logou hiapkon ma

  Hatahon siholhin bai botou ai
  Hatahon siholhin bai botou ai
  Hatahon siholhin bai botou ai  0 Komentar bani “Hatahon Siholhin - Sofeni Girsang ”


  *Nb* - Tadingkon nasiam komentar, saran, kritik marhitei hata na dear HORAS

  Posting Komentar