0

O Botou Namanisei - Dewita Purba

 • Horas Simalungun • Lirik Lagu Simalungun 

  O Botou Namanisei - Dewita Purba

  **
  o botou na roh manisei
  botou naroh manukkun au
  ulang tarudu ham botou
  marrosuhkon au da

  parlobei ma pingkiri ham
  ulang mintor hatahon
  anggo lape ibotoh ham
  au halak na masombuh da

  ulang holi ham manosal
  anggo pala ibotoh ham
  ase dear pinkkiri ham ase dear uhuri ham

  ulang pala soppat marpadan
  ulang soppat hita margaul
  hape dobni marsirang
  hape dobni marsirang

  back to **

  0 Komentar bani “O Botou Namanisei - Dewita Purba”


  *Nb* - Tadingkon nasiam komentar, saran, kritik marhitei hata na dear HORAS

  Posting Komentar