0

Rimbang Pok - Jhon Elyaman Saragih

 • Horas Simalungun • Lirik Lagu Simalungun
  Rimbang Pok - Jhon Elyaman Saragih

  hei..nona.....
  pardalanmin pardalanmin
  domma tambah mentelni
  parsahap min parsahapmin
  domma tambah gayani
  pardalanmin songon pragawati
  parsahapmin sok marbahasa Jakarta

  badorni balosmu...
  sanggah mulak ma ham hu huta
  husisei ham botou
  halani megah niuhurhu pajumpah pakon ham
  siapa sih ??gue gak kenal...ngapain sih.. sana lu...
  balosmu hubaku..

  lang pala ham botou sok marbahasa Jakarta
  halani tading i kota Jakarta
  lupa do ham hape bani istilahta
  "Rimbang pok, Iharat mardopok, Bahasa Jakarta ma ham sok, Hapeni Ham Simalungun tok"

  0 Komentar bani “Rimbang Pok - Jhon Elyaman Saragih”


  *Nb* - Tadingkon nasiam komentar, saran, kritik marhitei hata na dear HORAS

  Posting Komentar