0

Iluhni Niombah - Lamser Girsang

 • Horas Simalungun • Lirik Lagu Simalungun
  Iluhni Niombah - Lamser Girsang

  tangihon ma ale inang
  tangis ni niombahta on
  lang tarpatonggor-tonggor au be on
  arian borngin in inang
  pitah sai tangis lang boi tarpodom
  sombuh ni on inang

  borit ni on ale inang
  sombuh ni on partading mon
  borit ni on ale inang
  sombuh ni on partading mon
  **
  etek-etek ope ganup
  tading-tadingan mon inang
  niombahta on na tolu on
  boruta simanja manja on
  lang be marinang, tading maetek
  sombuh ni on inang

  borit ni on ale inang
  sombuh ni on partading min
  borit ni on ale inang
  sombuh ni on partading mon

  loja.... loja sai maruhuri au
  songon.... turi-turian ma holi on inang
  siang au inang  marangan-angan
  borngin au inang ku lang boi tarpodom
  huabing ma inang borutta on
  tangis ma au inang mangidah in

  ijon ma 'se masar-sar lo inang
  horsik ni simanindo inang ku
  ijon ma se matangkas inangkas
  borit ni pinangindo inang ku

  inang...
  balosi sahali nari niombahta on
  balosi sahali nari inang ku..

  back to **

  PREVIEW LAGU

  0 Komentar bani “Iluhni Niombah - Lamser Girsang”


  *Nb* - Tadingkon nasiam komentar, saran, kritik marhitei hata na dear HORAS

  Posting Komentar