0

Manombah Tondong - Lamser Girsang

 • Horas Simalungun • Lirik Lagu Simalungun
  Manombah Tondong - Lamser Girsang
  Cip. Lamser Girsang

  panggual nami
  gualhon ma da gondrang in
  domma sir-sir hanami
  laho mangalo-alo
  bani parroh ni tondong in

  gondrang sombah in...
  bahen panggual nami
  ase odor ma hita
  sipaunduk ma tor-tor ta
  sisombah ma tondong ta
  janah hatahon hita
  Horas ma... hita ganup

  **
  podahi nasiam
  hanami on on ale tulang
  anggo adong na salah
  ipambahenan nami
  ajar-ajari nasiam

  bani pesta ta on...
  ari na madear on...
  ase ulang manlembang
  adat ni Simalungun
  pasu-pasuni tondong
  tampei ma bai abingan
  Horas ma...Hita ganup

  marsiapu-apulan...
  namarsihaholongan...
  janah martondong
  sonai age maranak boru
  sada ma uhurta
  sapangambei ma hita

  sai Tuhanta na sai tongtong mamasu-masu

  boras sabura-saburan
  ibabouni pinggan pasu
  horas hita ganupan
  sai dapotan pasu-pasu

  riap hita manortor
  tortor ta simalungun
  sada ma tortorta
  sonai ge pangondokta

  horas ma ... hita ganup

  back to **

  PREVIEW LAGU

  0 Komentar bani “Manombah Tondong - Lamser Girsang”


  *Nb* - Tadingkon nasiam komentar, saran, kritik marhitei hata na dear HORAS

  Posting Komentar