0

Halo Simalungun - Yovel Purba

 • Horas Simalungun • Lirik Lagu Simalungun
  Halo Simalungun - Yovel Purba
  Cipt : Jan warisman Purba

  naha kabarni hutata in
  simalungun talun namajenges in
  o simalungun huta hasusuran in

  ale inang ale bapa
  ningon satonggo sapanriah ma hita
  lao pajongjongkon huta hatubuhan in
  **
  hita pasada ma uhurta
  lao padearhon in
  hita pasada ma riahta
  lao pajongjongkon in
  simalungun...simalungun...
  ningon do sada huta sitiruon
  simalungun...simalungun...
  ningon do sada huta sitiruon

  da...a....a....a...

  O simalungun....

  back to **

  PREVIEW LAGU


  0 Komentar bani “Halo Simalungun - Yovel Purba”


  *Nb* - Tadingkon nasiam komentar, saran, kritik marhitei hata na dear HORAS

  Posting Komentar