0

Gok Bai Malas Ni Uhur - Cielo Voz

 • Horas Simalungun • Lirik Lagu Rohani Simalungun

  Gok Bai Malas Ni Uhur (Doding Haleluya No 503)

  1. Gok bai malas ni uhur do au, mamuji Ham Tuhanku.
  Ai ipanalom Ham hape au, marhorja bai pohon-Mu.
  Megah, megah uhurhon, mangkorjahon parentah-Mu.
  Boi au dirgas nuan on, Ham do na mamasu-masu.

  2. Ham do na boi mambaen au talup, hatengeran bai horja.
  Ase torsa horjangku ganup, Ham do na mardimata.
  Megah, megah uhurhon, mangkorjahon parentah-Mu.
  Boi au dirgas nuan on, Ham do na mamasu-masu.

  3. Sanggah na loja ngayotan au, roh do Ham mangurupi.
  Sai isahap-sahapi Ham au, ulang sompat mandolei.
  Megah, megah uhurhon, mangkorjahon parentah-Mu.
  Boi au dirgas nuan on, Ham do na mamasu-masu.

  4. Huharinggaskon ma haganup, horja na ondos bangku.
  Janah sai huhorjahon pongkut, baen sangap ni Goran-Mu.
  Megah, megah uhurhon, mangkorjahon parentah-Mu
  Boi au dirgas nuan on, Ham do na mamasu-masu.

  Syair dan Lagu: St. A.K. Saragih 1985 
  PREVIEW LAGU


  0 Komentar bani “Gok Bai Malas Ni Uhur - Cielo Voz ”


  *Nb* - Tadingkon nasiam komentar, saran, kritik marhitei hata na dear HORAS

  Posting Komentar