0

Parisni Udan - Jhon Elyaman Saragih

 • Horas Simalungun • Lirik Lagu Simalungun
  Parisni Udan - Jhon Elyaman Saragih

  ibagas na golap parisni udan
  tarbayang au botou pardalananta
  naijolom ham ma jaris manisku
  bai pardalananin das ma damei ni
  haholongan...
  **
  dokah ma hita lang pajumpah
  sihol tumang uhurhu mangidah ham
  tariluh au
  sanggah marjumpah
  ai lang songon nasomal be hape ham
  o sayangku,,,,,

  patugah ham aha salahku
  ija do ai lepakku
  mase mangengkar ham
  lang dong nahurang pambahenanku hubamu

  patugah ham aha halani
  mase hita marsirang
  mase ma mangeluk ham
  patugah ham botou...

  back to **

  PREVIEW LAGU


  0 Komentar bani “Parisni Udan - Jhon Elyaman Saragih”


  *Nb* - Tadingkon nasiam komentar, saran, kritik marhitei hata na dear HORAS

  Posting Komentar