0

Vitara - Jhon Elyaman Saragih

 • Horas Simalungun • Lirik Lagu Simalungun

  Vitara - Jhon Elyaman Saragih 

  hubotoh do botou
  naha manisni gula
  hubotoh do botou
  naha paetni pogu
  hubotoh do botou
  halani parmobil Vitara
  marsidalian ham
  lao manadikkon au

  hape anggo hudingat ganup o botou hu
  naha pengorbananku sadokah hita margaul
  ai lang huarap sonon
  borit ni pambahenanmon
  mate rokkap ma au hape ibahen ham

  huelek do ham botou
  huelek ham sanggah manggila
  huipuk do ham botou
  anggo sanggah pusokan uhur
  hape tading do au tading sahalak au
  sirangkonon mu au hape

  lang pala au botou
  lang pala au mardatau
  balas dendam hubamu
  botou nasahira...
  jujur bilangi botou
  ningon do jaloon mu
  halani pambahenan min

  PREVIEW LAGU


  0 Komentar bani “Vitara - Jhon Elyaman Saragih ”


  *Nb* - Tadingkon nasiam komentar, saran, kritik marhitei hata na dear HORAS

  Posting Komentar